بهترین بازیکن هفته اول «لیگ جهانی والیبال»: «جولین لینیل»

جولین لینیل، اسپک زن قهار تیم ملی فرانسه پس از درخشش فوق العاده در سه بازی اول تیم ملی کشورش به عنوان بهترین بازیکن هفته اول لیگ جهانی والیبال انتخاب شد ......

جولین لینیل، اسپک زن قهار تیم ملی فرانسه پس از درخشش فوق العاده در سه بازی اول تیم ملی کشورش به عنوان بهترین بازیکن هفته اول لیگ جهانی والیبال انتخاب شد. او طی این سه بازی 46 بار سرویس زد که هفت تای آن ها مستقیما به زمین حریفان نشست. همچنین با 42 امتیاز، یازدهمین بازیکن برتر مسابقات بوده است.

تگ ها


لیگ جهانی والیبال والیبال