بهترین تکنیک های دروازه بانان مطرح جهان

جلو آمدن و پا به توپ شدن از علائق دروازه بانان فوتبال است. در سال های دور دروازه بانانی مثل رنه هیگوئی ......

جلو آمدن و پا به توپ شدن از علائق دروازه بانان فوتبال است. در سال های دور دروازه بانانی مثل رنه هیگوئیتا و خورخه کامپوس با انجام حرکات تکنیکی شهرت فراوانی داشتند اما با انقلاب بازیکن هایی مثل مانوئل نویر در سال های اخیر بیشتر شاهد حرکات تکنیکی از سوی دروازه بانان فوتبال جهان هستیم. برترین تکنیک های دروازه بانان جهان را با هم ببینیم.

تگ ها


فوتبال