بهترین حرکات دفاعی ماسکرانو در ترکیب بارسا

به بهانه آخرین روزهای حضور ماسکرانو در تیم بارسولنا نگاهی داریم به بهترین و خلاقانهترین دفعتوپها و حرکات دفاعی این بازیکن در ترکیب بارسا ......

به بهانه آخرین روزهای حضور ماسکرانو در تیم بارسولنا نگاهی داریم به بهترین و خلاقانه‌ترین دفع‌توپ‌ها و حرکات دفاعی این بازیکن در ترکیب بارسا.

تگ ها


خاویر ماسکرانو بارسلونا لالیگا فوتبال