بهترین حرکات «راسل وستبروک» در سال 2016

راسل وستبروک ستاره بزرگ تیم اوکلاهوما تاندرز در سال 2016 عملکرد فوق العاده ای داشت به همراه تیمش سال را پس از گلدن استیت و اسپورز در رتبه سوم کنفرانس غرب به پایان برد ......

راسل وستبروک ستاره بزرگ تیم اوکلاهوما تاندرز در سال 2016 عملکرد فوق العاده ای داشت به همراه تیمش سال را پس از گلدن استیت و اسپورز در رتبه سوم کنفرانس غرب به پایان برد. سایت رسمی ان بی ای منتخب بهترین حرکات راسل وستبروک در سال گذشته میلادی را منتشر کرده که با هم می بینیم.