بهترین حرکات «لیون فارل»، پدیده جدید «اسنوبورد»

لیون فارل، پدیده جدید اسنوبورد برای عکاسی در کنار دریا و اسنوبورد در ارتفاعات به محل تولدش، هاوایی برگشته است ......

لیون فارل، پدیده جدید اسنوبورد برای عکاسی در کنار دریا و اسنوبورد در ارتفاعات به محل تولدش، هاوایی برگشته است. با زندگی این ورزشکار جوان در این ویدیو آشنا شوید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس