بهترین حرکات «پارکور» در سال 2017 (یک)

مطرح ترین پارکورکاران جهان در سال 2017 هم علاقه مندان را با اجراهای زیبای خود سیراب کردند ......

مطرح ترین پارکورکاران جهان در سال 2017 هم علاقه مندان را با اجراهای زیبای خود سیراب کردند. اولین قسمت منتخب بهترین تکنیک های پارکور در سال 2017 را ببینید.