بهترین رالی‌های تاریخ پینگ پنگ (1)

در این مجموعه هر بار یکی از رالی های برتر تاریخ پینگ پنگ را تقدیم تان می کنیم ......

در این مجموعه هر بار یکی از رالی های برتر تاریخ پینگ پنگ را تقدیم تان می کنیم. قسمت اول این مجموعه به این رالی بی نظیر در بازی استیون فگرل و کریستین کارلسن در سال 2016 اختصاص دارد.

تگ ها


تنیس