بهترین صحنه‌های مسابقات «شکار طوفان» در سال 2016

زمستان هر سال بهترین و شجاع ترین موج سواران جهان به مناطق شمالی می روند تا در طوفان های ژانویه تا مارچ (دی تا اسفند ماه) با موج های عظیم جدال کنند ......

زمستان هر سال بهترین و شجاع ترین موج سواران جهان به مناطق شمالی می روند تا در طوفان های ژانویه تا مارچ (دی تا اسفند ماه) با موج های عظیم جدال کنند.

بهترین صحنه های این مسابقات در سال 2016 میلادی را ببینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس