بهترین ضربات راجر فدرر در بازی با زورف

راجر فدرر مرد اول تنیس جهان در رقابت با زورف توانست در 2 ست پیاپی پیروز شود ......

راجر فدرر مرد اول تنیس جهان در رقابت با زورف توانست در 2 ست پیاپی پیروز شود . این  2ست با نتیجه 7 بر 6 و 6 بر 4 به پایان رسید.