بهترین لحظات «راسل وستبروک» در فصل تاریخی (2017-2016)

راسل وستبروک با کسب سی و یکمین تریپل دبل خود در یک فصل توانست بهترین رکورد تاریخ ان ......

راسل وستبروک با کسب سی و یکمین «تریپل دبل» خود در یک فصل توانست بهترین رکورد تاریخ ان.بی.ای را به نام خود ثبت کند. سایت رسمی مسابقات به این مناسبت بهترین لحظات ستاره اوکلاهوما در این فصل را منتشر کرده که دعوت می کنیم در ادامه ببینید.

تگ ها


بسکتبال