بهترین لحظات روز دوم پارالمپیک ریو

روز دوم پارالمپیک با لحظاتی ماندگار همراه بود. ساره جوانمردی برای ایران تاریخ ساز ش ......

روز دوم پارالمپیک با لحظاتی ماندگار همراه بود. ساره جوانمردی برای ایران تاریخ ساز شد و چینی ها مدال های شنا را درو کردند.

خلاصه ای از بهترین لحظات روز دوم را با هم ببینیم.

تگ ها


پارالمپیک