بهترین لحظات روز چهارم پارالمپیک ریو2016

روز چهارم پارالمپیک هم به اتمام رسید و رکورد های زیادی جابجا شد. در این ویدئو شاهد برترین لحظات از روز چهارم پارال ......

روز چهارم پارالمپیک هم به اتمام رسید و رکورد های زیادی جابجا شد. در این ویدئو شاهد برترین لحظات از روز چهارم پارالمپیک خواهید بود.

تگ ها


پارالمپیک