بهترین لحظات «مائورو ایکاردی» در سال 2016

با اینکه اینتر میلان در سال 2016 هیچ شباهتی با گذشته پرافتخارش نداشت، مائورو ایکاردی، مهاجم آرژانتینی این تیم با حرکات تکنیکی دیدنی و گل های زیبا از تنها نقاط درخشان اینتر بود ......

با اینکه اینتر میلان در سال 2016 هیچ شباهتی با گذشته پرافتخارش نداشت، مائورو ایکاردی، مهاجم آرژانتینی این تیم با حرکات تکنیکی دیدنی و گل های زیبا از تنها نقاط درخشان اینتر بود. در ادامه می تواندی بهترین حرکات و گل های او در سال 2016 را ببینید.

تگ ها


سری آ فوتبال