بهترین لحظات مسابقات نمایشی «قدرت پرواز» (یک)

مسابقات نمایشی قدرت پرواز هر دو سال یکبار به همت ردبول برگزار می شود. امسال اتریش میزبان این نمایش دیدنی بود ......

مسابقات نمایشی «قدرت پرواز» هر دو سال یکبار به همت ردبول برگزار می شود. امسال اتریش میزبان این نمایش دیدنی بود.

انواع اقسام حرکات نمایشی پروازی طی دو روز اجرا شد و بیش از سیصدهزار نفر از دیدن آن لذت بردند. بهترین صحنه های این برنامه در دو بخش تقدیم تان می شود. بخش اول آن را با هم ببینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس