بهترین های اکستریم؛ جشنواره هنرهای پرواز در بیابان های نوادا!

در یکی از عجیب ترین برنامه های اکستریم ورزشکاران بیس جامپ، بندبازی، فری دایوینگ و دیگر ورزش ها دور هم جمع شده اند تا مجموعه این ورزش ها را بر توری بزرگ که بین دو کوه عظیم طراحی شده اجرا کنند ......

در یکی از عجیب ترین برنامه های اکستریم ورزشکاران بیس جامپ، بندبازی، فری دایوینگ و دیگر ورزش ها دور هم جمع شده اند تا مجموعه این ورزش ها را بر توری بزرگ که بین دو کوه عظیم طراحی شده اجرا کنند.