بهترین های تاریخ اکستریم (1) : «دنی مک آلیستر» در اسکاتلند

در اولین بخش از مجموعه بهترین ویدیوهای تاریخ اکستریم اسپورتس یادی از اجرای بی نظیر دنی مک آلیستر با دوچرخه کوهستان در روستاهای اسکاتلند خواهید داشت ......

در اولین بخش از مجموعه بهترین ویدیوهای تاریخ اکستریم اسپورتس یادی از اجرای بی نظیر «دنی مک آلیستر» با دوچرخه کوهستان در روستاهای اسکاتلند خواهید داشت.