بهترین های تاریخ اکستریم (4): عبور «اولی امانوئل» از شکاف 2 متری با لباس بالدار!

در چهارمین قسمت مجموعه بهترین های تاریخ اکستریم اولی اِمانوئِل، پرنده فرانسوی را می بینیم که برای عبور از شکافی باریک در دل تخته سنگهای عظیم، اوج دقت و مهارت در پرواز با وینگسوت را به نمایش می گذارد ......

در چهارمین قسمت مجموعه بهترین های تاریخ اکستریم «اولی اِمانوئِل»، پرنده فرانسوی را می بینیم که برای عبور از شکافی باریک در دل تخته سنگهای عظیم، اوج دقت و مهارت در پرواز با وینگسوت را به نمایش می گذارد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس