بهترین های گو پرو: اسکی با 150 کیلومتر سرعت پشت «اسنوموبیل»

مسابقه عجیب کشیده شدن به دنبال اسنوموبیل با سرعت 150 کیلومتری را از زاویه ی دید لِوی لاوالی راننده ی اسنوموبیل و دَرِن رالوز اسکی باز قهرمان جهان ببینید ......

مسابقه عجیب کشیده شدن به دنبال اسنوموبیل با سرعت 150 کیلومتری را از زاویه ی دید «لِوی لاوالی» راننده ی اسنوموبیل و «دَرِن رالوز» اسکی باز قهرمان جهان ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس