بهترین های گو پرو: رو در رو با کوسه غول پیکر!

در یکی از ترسناک ترین گوپروهای سال غواصی از نزدیک ترین فاصله ممکن با کوسه سفید غول پیکری مواجه می شود ......

در یکی از ترسناک ترین گوپروهای سال غواصی از نزدیک ترین فاصله ممکن با کوسه سفید غول پیکری مواجه می شود.

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس