بهترین گزارشگران جهان فوتبال(1): ساندرو پیچینینی (ایتالیا)

در اولین قسمت معرفی بهترین گزارشگران جهان فوتبال به سراغ ساندرو پیچینینی می رویم که از بهترین و محبوب ترین گزارشگرهای ایتالیاست ......

در اولین قسمت معرفی بهترین گزارشگران جهان فوتبال  به سراغ ساندرو پیچینینی می رویم که از بهترین و محبوب ترین گزارشگرهای ایتالیاست.

تگ ها


المپیک