بهترین گل‌زنان ایران در جام ملت‌های آسیا؛ قسمت اول: علی دایی

بهترین گلزن ایران در ادوار جام ملت‌های آسیا علی دایی است....

ایران در ادوار جام ملت‌های آسیا 3 بار قهرمان شده و گل‌زنان فراوانی داشته است. ویدئویی مشاهده کنید از  قسمت اول بررسی گل‌زنان ایران در جام ملت‌های آسیا.

تگ ها


ایران فوتبال