بهترین گل فصل در لیگ MLS

گل کاشته زیبای اشکلزن گشی، بازیکن تیم ملی آلبانی و باشگاه کلورادو به عنوان گل برتر فصل در لیگ فوتبال امریکا انتخاب شده و جالب اینکه این زیباترین گل او در این فصل نبوده است ......

گل کاشته زیبای «اشکلزن گشی»، بازیکن تیم ملی آلبانی و باشگاه کلورادو به عنوان گل برتر فصل در لیگ فوتبال امریکا انتخاب شده و جالب اینکه این زیباترین گل او در این فصل نبوده است. گشی در دیدارهای پیش فصل گل زیباتری به ثمر رسانده بود که چون در مسابقات رسمی نبود، در نظرسنجی شرکت داده نشد. دعوت می کنیم این دو گل زیبا را ببینید. 

تگ ها


فوتبال