بهترین گل های از راه دور در فصل اخیر «لالیگا» 2017-2016

در این ویدیو مروری بر بهترین گل های از راه دور در فصل اخیر لالیگا خواهیم داشت ......

در این ویدیو مروری بر بهترین گل های از راه دور در فصل اخیر لالیگا خواهیم داشت. گل های زیبا از ستاره هایی چون گریزمان، ایارامندی و دیگر شوت زن های لیگ فوتبال اسپانیا.