بهترین گل‌های تاریخ رئال مادرید برابر لاس پالماس

مروری بر بهترین گلهای کهکشانیها برابر حریف امشبشان یعنی لاس پالماس که همیشه برای این تیم دردسرساز بوده است ......

مروری بر بهترین گل‌های کهکشانی‌ها برابر حریف امشب‌شان یعنی لاس پالماس که همیشه برای این تیم دردسرساز بوده است.

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال