بهترین گل‌های مادرید برابر ختافه

پیش از بازی امشب تیمهای مادرید و ختافه نگاهی میکنیم به زیباترین گلهایی که سفیدپوشان در بازیهای قبلی وارد دروازه ختافه کردهاند ......

پیش از بازی امشب تیم‌های مادرید و ختافه نگاهی می‌کنیم به زیباترین گل‌هایی که سفیدپوشان در بازی‌های قبلی وارد دروازه ختافه کرده‌اند.

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال