بهترین گل ها و تکنیک های «پائولینیو» در بارسلونا

پائولینیو یکی از بهترین بازیکنان بارسلونا در آغاز فصل جدید بود که در این ویدیو منتخبی از بهترین حرکات و تکنیک های او را می بینید ......

پائولینیو یکی از بهترین بازیکنان بارسلونا در آغاز فصل جدید بود که در این ویدیو منتخبی از بهترین حرکات و تکنیک های او را می بینید.

تگ ها


پائولینیو بارسلونا لالیگا فوتبال