بهترین گل ها و مهارهای روز اول هاکی روی یخ قهرمانی جهان

مسابقات قهرمانی هاکی روی یخ جهان امسال درکشورهای آلمان و فرانسه برگزار میشود ......

مسابقات قهرمانی هاکی روی یخ جهان امسال درکشورهای آلمان و فرانسه برگزار میشود. بهترین گل ها و مهارهای روز اول این مسابقات جذاب را از دست ندهید. 

تگ ها


هاکی روی چمن