بهترین گل ها و مهارهای «روز سوم» هاکی روی یخ قهرمانی جهان 2017

این مسابقات در دو گروه 8 تیمی به میزبانی کشورهای آلمان و فرانسه برگزار می شود ......

این مسابقات در دو گروه 8 تیمی به میزبانی کشورهای آلمان و فرانسه برگزار می شود. کانادا قهرمان سال 2016 این رقابت ها است و روسیه و فنلاند نیز از دیگر مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی هستند.