بهترین گل ها و مهارهای روز «ششم» تا «هشتم» هاکی روی یخ قهرمانی جهان 2017

روز هشتم رقابت های هاکی روی یخ قهرمانی جهان به پایان رسید و این مسابقات به اوج هیجان خود نزدیک شده است ......

روز هشتم رقابت های هاکی روی یخ قهرمانی جهان به پایان رسید و این مسابقات به اوج هیجان خود نزدیک شده است. کانادا مدافع عنوان قهرمانی همچنان با اقتدار در صدر جدول گروه B  قرار دارد و در گروه A هم روسیه در جایگاه اول قرار دارد. بهترین گل های و مهارهای روز ششم تا هشتم را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اخبار ویژه هاکی روی چمن