بهداد سلیمی در سالن تمرین ریو

بهداد سلیمی وزنهبردار دسته سنگین وزن کشورمان به تمرینات وزنهبرداران کشورمان در برزیل اضافه شد ......

بهداد سلیمی وزنه‌بردار دسته سنگین وزن کشورمان به تمرینات وزنه‌برداران کشورمان در برزیل اضافه شد.

بر این اساس تمرینات وزنه‌برداری با ملحق شدن سلیمی ادامه پیدا کرد.

امروز در دسته 85 کیلوگرم کیانوش رستمی روی تخته می‌رود.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری