بهداد سلیمی ضربه شد

بهداد سلیمی رکورددار جهان و المپیک، در ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه 27 مرداد به روی تخته رفت ......

بهداد سلیمی رکورددار جهان و المپیک، در ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه 27 مرداد به روی تخته رفت. در حالیکه رقیب او تالاخادْزه ی گرجستانی با مهار وزنه ی 215 کیلویی موفق شد رکورد بهداد را بشکند اما بهدادسلیمی در نهایت با بلند کردن وزنه 216 کیلویی در حرکت سوم خود، بار دیگر موفق شد رکورد جهان را در حرکت یک ضرب بشکند و بالاتر از تالاخادزه قرار بگیرد. اما در حرکت دو ضرب زمانی که دوبار وزنه ی 245 کیلوگرمی را بالای سر برد، در کمال ناباوری مورد قبول داوران قرار نگرفت و در نهایت در حرکت سوم هم وزنه را نتوانست بالای سر ببرد و حذف شد.

تگ ها


اخبار ویژه وزنه‌برداری