به استقبال بازی اینتر – رم

بازی تیمهای اینتر و رم از هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا نزدیک است و به همین بهانه مروری داریم بر بازیهای این دو تیم در فصلهای گذشته و بازیکنان بزرگی که در این بازیها گل زدهاند ......

بازی تیم‌های اینتر و رم از هفته بیست و یکم سری آ ایتالیا نزدیک است و به همین بهانه مروری داریم بر بازی‌های این دو تیم در فصل‌های گذشته و بازیکنان بزرگی که در این بازی‌ها گل زده‌اند.

تگ ها


اینتر میلان سری آ فوتبال