به استقبال جذاب‌ترین مسابقات پارکور در جهان

مسابقات هنر حرکت از روز شنبه در یونان دوباره از سر گرفته شده است. این مسابقات که از سال 2011 برگزار شده طی این سال ......

مسابقات «هنر حرکت» از روز شنبه در یونان دوباره از سر گرفته شده است. این مسابقات که از سال 2011 برگزار شده طی این سال ها به معتبرترین مسابقات پارکور در جهان تبدیل شده است.

مصاحبه معروف ترین شرکت کنندگان و منتخب بهترین حرکات شان را در این ویدئوی زیبا ببینیم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس