به استقبال دیدار رم- یوونتوس (هفته 36 سری آ)

در فاصله سه هفته مانده به انتهای سری آ یوونتوس و رم در ورزشگاه المپیا به مصاف هم می روند ......

در فاصله سه هفته مانده به انتهای سری آ یوونتوس و رم در ورزشگاه المپیا به مصاف هم می روند. هر نتیجه ای غیر از شکست یووه به معنای قهرمانی شاگردان آلگری خواهد بود. با این پیش بازی جذاب به استقبال این دیدار حساس برویم.

تگ ها


سری آ فوتبال