به استقبال «رالی داکار» 2018 (دوبله)

رالی داکار، دومین مسابقه مهم اتومبیل رانی در کل دنیاست. این مسابقات هر سال درماه ژانویه برگزار شدهو ......

رالی داکار، دومین مسابقه مهم اتومبیل رانی در کل دنیاست. این مسابقات هر سال درماه ژانویه برگزار شده و به مدت 2 هفته ادامه پیدا می کند. هیجان رالی داکار به قدری است که هر سال بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا آن را دنبال می کنند. در آستانه رالی داکار 2018، نگاهی به تاریخچه آن و آمار و اعداد مهم این مسابقه در سال 2018 می اندازیم.

تگ ها


اکستریم پیشنهاد مدال رالی داکار اکستریم اسپورتس