به استقبال فصل جدید سری آ درمدال

این هفته به مناسبت آغاز دوباره سری آ ایتالیا، وضعیت تیم های مدعی در دیدارهای پیش فصل و عملکردشان در بازار نقل و انتقالات را بررسی می کنیم و نگاهی هم به کاندیداهای سقوط می اندازیم ......

این هفته به مناسبت آغاز دوباره سری آ ایتالیا، وضعیت تیم های مدعی در دیدارهای پیش فصل و عملکردشان در بازار نقل و انتقالات را بررسی می کنیم و نگاهی هم به کاندیداهای سقوط می اندازیم. در انتهای نیز از دو بازیکن به عنوان مهیج ترین خریدهای فصل یادمی کنیم.

تگ ها


سری آ فوتبال