به استقبال «لیگ جهانی والیبا» 2017

دور جدید لیگ جهانی والیبال با حضور 36 تیم از ابتدای هفته برگزار می شود ......

دور جدید لیگ جهانی والیبال با حضور 36 تیم از ابتدای هفته برگزار می شود. با این پیش نمایش دیدنی که شامل صحنه هایی از ستاره های ایران هم هست به استقبال این مسابقات حساس برویم.

تگ ها


اخبار ویژه لیگ جهانی والیبال والیبال