به استقبال مسابقات اسکیت «بارسلونا»

شهر بارسلونا در روزهای آینده میزبان مسابقات معتبر اسکیت خواهد بود. پیش نمایش این مسابقات را در این ویدیو می توانید ببینی ......

شهر بارسلونا در روزهای آینده میزبان مسابقات معتبر اسکیت خواهد بود. پیش نمایش این مسابقات را در این ویدیو می توانید ببینید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس