به استقبال مسابقات Redbull Rampage 2017

مسابقات بی نظیر ردبول رمپیج که هر ساله در بیابان های یوتا برگزار می شود امسال هم میزبان بهترین دوچرخه سواران کوهستان خواهد بود ......

مسابقات بی نظیر ردبول رمپیج که هر ساله در بیابان های یوتا برگزار می شود امسال هم میزبان بهترین دوچرخه سواران کوهستان خواهد بود. دوچرخه سواران در این مسابقه دیدنی باید از مسیرهای دشوار و خطرنام عبور کرده و تکنیک های برترشان را هم همزمان اجرا کنند. با این پروموی دیدنی به استقبال این مسابقات برویم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس