به افتخار « برت ریدر »؛ پدیده جدید دوچرخه سواری

برت ریدر، دوچرخه سوار کانادایی در سال های اخیر با قهرمانی ها و اجراهای خود هواداران این رشته را شیفته خود کرده است ......

برت ریدر، دوچرخه سوار کانادایی در سال های اخیر با قهرمانی ها و اجراهای خود هواداران این رشته را شیفته خود کرده است . این منتخب دیدنی را ببینید تا با استعداد بی نظیر ریدر بیشتر آشنا شوید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس