به افتخار «دیوید بکام»؛ اسطوره اولدترافورد

نگاهی به یکی از بهترین شماره هفتهای تاریخ یونایتد یعنی دیوید بکام که نشان میدهد الکسیس سانچز چه کار دشواری در جانشینی او خواهد داشت ......

نگاهی به یکی از بهترین شماره هفت‌های تاریخ یونایتد یعنی دیوید بکام که نشان می‌دهد الکسیس سانچز چه کار دشواری در جانشینی او خواهد داشت.

تگ ها


منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال