به بازیکنان پیکان گفتند شنبه نکونام تمرین می دهد

قرار است شنبه از سرمربی جدید پیکانی ها رونمایی شود. به گزارش خبرنگار مدال، در حالیکه حضور ......
قرار است شنبه از سرمربی جدید پیکانی ها رونمایی شود.
به گزارش خبرنگار مدال، در حالیکه حضور  ...


قرار است شنبه از سرمربی جدید پیکانی ها رونمایی شود.
به گزارش خبرنگار مدال، در حالیکه حضور جواد نکونام در راس کادر فنی پیکان تایید نشده است اما به بازیکنان این تیم اعلام شده که این مربی از شنبه تمرینات را زیر نظر خواهد گرفت.
نکونام و همکاران وی اخیرا از ادامه فعالیت در نساجی استعفا کرده اند اما هنوز از مقصد بعدی خود حرفی نزده اند و به نظر می رسد اکنون در حال مذاکره با مدیران نساجی برای فسخ قرارداد هستند.