به بهانه تولد رونالدو؛ من... کریس، 34سال دارم

ویدئویی از لحظات فان و بامزه کریس رونالدو خارج از زمین فوتبال...

ویدئوی شوخی با رونالدو به بهانه روز تولد ستاره پرتغالی