به بهانه سالروز تولد اومتیتی

به بهانه سالروز تولد ساموئل اومتیتی مدافع فرانسوی بارسلونا گل زیبا و دیدنی او که با ضربهای مهلک به ثمر رساند را تماشا می کنید ......


به بهانه سالروز تولد ساموئل اومتیتی مدافع فرانسوی بارسلونا گل زیبا و دیدنی او که با ضربه‌ای مهلک به ثمر رساند را تماشا می کنید.
 

تگ ها


ساموئل اومتیتی فوتبال