به مناسبت بازگشت «بوفون» از مصدومیت

جیانلوئیجی بوفون پس از مدت ها مصدومیت بهبود یافته است و به نظر میرسد که در بازی مقابل ساسولو از هفته بیست و سوم سری آ در ترکیب اصلی قرار خواهد داشت ......

جیانلوئیجی بوفون پس از مدت ها مصدومیت بهبود یافته است و به نظر میرسد که در بازی مقابل ساسولو از هفته بیست و سوم سری آ در ترکیب اصلی قرار خواهد داشت.

تگ ها


جان لوئیجی بوفون یوونتوس سری آ فوتبال