به مناسبت بیستمین گرند اسلم اسطوره تنیس

راجر فدرر موفق شد با قهرمانی در اوپن استرالیا برای دومین سال متوالی، اولین تنیسور تاریخ لقب گیرد که بیست گرند اسلم را فتح می کند ......

راجر فدرر موفق شد با قهرمانی در اوپن استرالیا برای دومین سال متوالی، اولین تنیسور تاریخ لقب گیرد که بیست گرند اسلم را فتح می کند. ویدئویی به این مناسبت ببینیم.

تگ ها


اوپن استرالیا تنیس