به مناسبت خداحافظی آرین روبن / ویدیو

گلهای برتر وینگر هلندی که در 37 سالگی بازنشسته شد....

مروری بر گلهای برتر آرین روبن، وینگر محبوب فوتبال در دو دهه اخیر که امروز اعلام بازنشستگی کرد.