به مناسبت پیوستن «الکساندر لاکازت» به آرسنال

الکساندر لاکازت، بازیکن خوش تکنیک لیون تا اینجا مهمترین خرید آرسنال در تابستان امسال بوده است ......

الکساندر لاکازت، بازیکن خوش تکنیک لیون تا اینجا مهمترین خرید آرسنال در تابستان امسال بوده است. نگاهی به توانایی های ستاره جدید توپچی ها داشته باشیم.

تگ ها


الکساندر لاکازت آرسنال لیگ برتر فوتبال