۳-۰ به نفع سایپا شد؛اعتراض پیکان به استیناف

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه بازی پیکان سایپا را ۳-۰ به سود سایپا تغییر داد ....

به گزارش گزارش ورزش سه  سایت فدراسیون با انتشار یک متن محتویات پرونده را اطلاع‌رسانی کرده است. 


این مسابقه در شرایطی به سود پیکان به اتمام رسید که در دقیقه ۹۷ پیکان به صورت همزمان دو تعویض به عنوان تعویض پنجم و ششم انجام داده که بر خلاف ضوابط و مقررات تعویض بازیکنان بود و به همین جهت باشگاه سایپا شکایتی مطرح و با رعایت تشریفات درخواست رسیدگی کرده است. 


با ارجاع موضوع به کمیته انضباطی با اخذ دفاعیات از باشگاه پیکان،این کمیته با تکمیل پرونده و بررسی های لازم و رؤیت اوراق پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی کرده است:


*رأی کمیته انضباطی:۳-۰ اما چرا؟


درخصوص شکایت باشگاه سایپا به طرفیت باشگاه پیکان با بررسی اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه حسب گزارش مقامات رسمی محرز است که در دقیقه ۹۷ بازی مزبور باشگاه پیکان به صورت همزمان دو تعویض به عنوان تعویض پنجم و ششم انجام داده که این امر تعویض مازاد محسوب و بر خلاف ضوابط و مقررات حاکم بر موضوع تعویض بازیکن در مسابقه فوتبال می باشد ( لیکن در مقررات انضباطی سال ۱۳۹۷ مسکوت و فاقد ضمانت اجرا مانده است. )


لذا بر اساس مواد ۵ و ۱۱۹ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال به لحاظ عدم پیش‌بینی در مقررات داخلی، رکن قضایی ملزم به رجوع به مقررات بین المللی فیفا به عنوان مقررات بالادستی حاکم بر موضوع می باشد. 


نتیجتاً با تسری مقررات انضباطی فیفا به موضوع پرونده، با توجه به احراز وقوع تخلف انجام تعویض مازاد و استفاده از بازیکن فاقد صلاحیت در بازی مزبور و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۷ آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول فوتبال ضرورت دارد تمامی مسابقات بر اساس قوانین بازی و مقررات که توسط بورد بین المللی فوتبال تدوین و منتشر شده برگزار گردد و نظر به اینکه از نظر مقررات فیفا چنانچه بازیکن فاقد صلاحیت به زمین برود، تیمی که بازیکن به آن تعلق دارد بازنده اعلام خواهد شد و عبارت مطلق فاقد صلاحیت (ineligible) شامل تمامی فقدان صلاحیت ها اعم از شخصی و موضوعی می باشد .


 با عنایت به اینکه این رفتار منجر به نقض مقررات و اصول منصفانه حاکم بر بازی بوده، صرف نظر از تخلفات و اهمال مقامات رسمی بازی که نافی مسئولیت باشگاه متخلف نمی باشد، نظر به مراتب فوق با احراز وقوع و انتساب تخلف ورود بازیکن فاقد صلاحیت به زمین بازی، مستند به بند ماده ۲۲ و بند الف بند چهارم ماده ۴۶ مقررات انضباطی فیفا مصوب سال ۲۰۱۹ میلادی ضمن بازنده اعلام نمودن تیم پیکان در بازی مورد شکایت با نتیجه سه بر صفر، باشگاه پیکان به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جریمه نقدی محکوم می گردد.


*رأی صادر شده با رعایت مفاد بند ۴ ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۷ قابل اجرا بوده و ظرف مهلت یک هفته قابل اعتراض در کمیته استیناف می باشد. ضمنا پرونده در خصوص رسیدگی به تخلفات اشخاص حقیقی مرتبط با موضوع مفتوح رسیدگی خواهد بود.

نکته اینجاست که پرونده ناظر بازی، داور چهارم و سرپرست پیکان باز است و پس از استماع دفاعیات این افراد رای درمورد آنها صاد خواهد شد. 
حکم کمیته انضباطی یک الحاقیه دیگر هم دارد؛اینکه از اعضا حداقل یک نفر با این رای مخالف بوده . رای این فرد که بعنوان رای اقلیت منتشر شده چنین است:"با عنایت به اینکه تخلف موضوع پرونده مصداقی از ماده ۶۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۷ و استفاده از بازیکن غیرمجاز نمی باشد و با عنایت به مواد ۵ و ۱۱۷ مقررات مزبور صرفاً نقض مقررات بازی صورت گرفته لذا تغییر نتیجه بازی و اعطای امتیاز به باشگاه سایپا فاقد وجاهت قانونی است و فقط باشگاه متخلف و مسببین مستحق مجازات قانونی می باشند."
پیکانیها امیدوارند در رای تجدید نظر ، این رای اقلیت مورد نظر قرار بگیرد.

تگ ها


سایپا پیکان تهران