به چالش کشیدن یک ادعا ؛ بهترین تماشاگران دنیا را نداریم

این ادعا که بهترین تماشاگران دنیا را در فوتبال داریم غلط است. در دربی 85 هم طرفداران استقلال اشیاء به داخل ......

این ادعا که بهترین تماشاگران دنیا را در فوتبال داریم غلط است.

در دربی 85 هم طرفداران استقلال اشیاء به داخل زمین پرتاپ کردند و هم طرفداران پرسپولیس.
یک نارنجک هم به داخل زمین پرتاب شد که عکاسان را فراری داد و یکی از آنها را مصدوم کرد.
اگر بگوییم بهترین تماشاگران دنیا را داریم با خود تعارف می کنیم.

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال